Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 13.1.2015

15.01.2015 19:48
Nepřítomni: zástupci 3.A, 3.B, 3.D a 9.B
 
Host: paní ředitelka  Mgr. Jana Linhartová
 
Naše jednání navštívila i paní ředitelka, která informovala o návštěvě pana ministra Brabce 
 
na naší škole a návštěvě pana primátora.  Dále jsme byli seznámeni se záměry školy, jako 
 
čipy při vstupu do školy, stavby sportoviště apod. Potom nám paní ředitelka poděkovala za 
 
akci Tříkrálová sbírka. Hovořili jsme i o připravované akci Den otevřených dveří a zápis do 
 
prvních tříd, která se uskuteční v sobotu 17.1.2015. Také při této akci budeme pomáhat jako 
 
každoročně.
 
Paní učitelka Radimská požádala zástupce tříd, aby ve spolupráci se svými třídními učiteli,  
 
poděkovali všem, kteří pomáhali a učili při projektu Den plný her. Odezva od učitelů i žáků 
 
byla dobrá, všem se tento den líbil. Dále velký dík všem, kteří se účastnili a pomáhali při 
 
všech Adventních koncertech a reprezentovali skvěle školu na Vánočním ústeckém dětském 
 
slyšení s představiteli města. Zvlášť děkujeme všem, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku a 
 
dětem ze 3.A, 3.B a 4.B, kteří se aktivně do této akce zapojily. Poděkování všem, kteří 
 
soutěžili v soutěži o nejlepší štrůdl – Vánoční rolnička.
 
17.1 – Den otevřených dveří a zápis do prvních tříd – zájemci, kteří  budou pomáhat, 
 
dostanou lístečky, kde zákonní zástupci potvrdí souhlas a odevzdají je podepsané paní 
 
učitelce.
 
Kantýna –  každá  třída do 25.1 odevzdá paní učitelce Radimské návrh (výkres), jak by měla 
 
být kantýna vymalovaná (v současné době je bílá). Dále se ve třídě dohodnete na názvu 
 
kantýny a dodáte seznam zboží, které by se mohlo prodávat. Můžete napsat i připomínky.
 
Třídíme odpad, sbíráme umělohmotná víčka pro Lukáška Zacha, připravujeme se na sběr 
 
papíru, pokračujeme ve sběru elektroodpadu.
 
Úkoly:
 
1) Dle pokynu odevzdat do 25.1 návrh na vyzdobení kantýny, návrh na název kantýny, 
 
návrh na zboží a připomínky (co se vám líbí nebo nelíbí).
 
2) Vyřídit poděkování a poprosit  třídní učitele o zapsání pochval všem, kteří pomáhali 
 
na Adventních koncertech, učili při Dnu plném her, účastnili se Vánočního ústeckého 
 
slyšení s představiteli města a všem Melicharům, Baltazarům a Kašparům  z 3.A, 3.B, 
 
a 4.B, a reprezentantům školy v soutěži o nejlepší štrůdl – Vánoční rolnička.
 
3) Třídění odpadu, sběr víček, elektroodpadu i papíru apod.
 
4) Více využívat schránku důvěry
 
5) Psát do časopisu Sosákova pětka (každá třída by měla napsat článek ze zajímavé akce 
 
třídy, třeba i s fotografií. 
 
6) Dávat náměty, návrhy, nápady, přání a hlavně výsledky soutěží a úspěchy do 
 
rozhlasu.
 
Zapsala : Michaela Štíchová