Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu ze dne 12.12.2016

15.12.2016 21:31

Chyběli zástupci tříd 3.A, 5.D

1. Projektový den – Den plný her- cílem je seznámení žáků a učitelů s různými logickými hrami, které se dají využít při výuce k zpestření hodin.

2. 19.12. 2016- pro 1. stupeň

21.12. 2016- pro 2. stupeň

7:15 si žáci, kteří učí, vyzvednou hru, celou dobu za ni nesou zodpovědnost a vrátí ji v pořádku v 11.30 do knihovny.

 

-kdo neučí hru 21.12., tak se zapíše do tabulek, které budou vyvěšeny na třídách v pátek 16.12 .

Informace k organizaci projektu bude dána školním rozhlasem v pátek 16.12. na začátku první vyučovací hodiny.

Zdárný průběh projektu závisí na zodpovědnosti a ukázněnosti všech.

Úkol pro všechny členy parlamentu:

Zamyslet se a vyslovit nápady na společné akce. Zda organizovat již tradiční akce, nebo vymyslet nové. Návrhy za třídu dejte buď do schránky důvěry, nebo paní učitelce Radimské.

3. Zúčastnila se a promluvila i paní ředitelka :

-19. a 20.12.2016 Vánoční trhy

-22.12.2016 Vánoční besídka ve třídách

-8.4.2017 zápis do 1.tříd + Den otevřených dveří.

Dále paní ředitelka řekla, že se s námi rozloučí v lednu.

 

Zapsala: Klára Herišerová