Zápisy

Zápis 31. 5. 2013 - "Zažij vzdělávání jinak"

 

1) Sraz

Všichni, co pomáhají na projektu "Zažij vzdělávání jinak" se sešli v 7:00 ve sborovně.

2) Zahájení

Projekt "Zažij vzdělávání jinak" zahájila paní učitelka Radimská, která přivítala všechny hosty.

3) Prohlídka školy Po krátkém přivítání začali zástupci školního parlamentu provázet hosty po celé naší škole. Žáci prováděli hosty do různých tříd: například do učebny přírodopisu, fyziky, chemie, matematiky nebo do učebny anglického a českého jazyka

4) Prezentace v kinosále

Prezentace v kinosále byly dlouhé a stručné, něco na nich bylo zbytečné, ale to nevadí. Nejvíce se hostům líbila prezentace školního rozhlasu a školní anketa.

5) Během celého dne se pár zástupců školního parlamentu ptalo hostů na různé otázky. Tak tady jich pár máte.

a) Jak se vám líbilo naše ranní vysílání?

"Všem lidem se moc líbilo."

b) Jak se vám líbí naše škola?

"Vaše škola byla moc hezká. Sice máte nějaké malé chybičky, ale to jsou jenom opravdu malé" řekl pan Eichler.

c) Která třída vám nejvíce líbila?

" Nejvíce se nám líbila učebna přírodopisu a jazyková učebna."

d) Co se vám nejvíce líbilo a naší škole?

" Nejvíce se nám líbil EKO koutek. Takový bychom také chtěli."

e) Jak jste byli spokojení s prezentacemi?

" Prezentace se nám moc líbily."

6) Občerstvení

Po prezentacích byli hosté pozváni do školní jídelny na malé občerstvení, které žáci sami připravili.

7) Ukončení celého projektu ZAŽIJTE VZDĚLÁVÁNÍ JINAK

Celý den se velmi vydařil. Hosté byli pokojeni se vším a dokonce se nám pochlubili, že by rádi přestoupili na naši školu.

Zápis zpracovala Alice Phamová, Veronika Brizgalová a Tomáš Hokeš

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Vícedenní zasedání školního sněmu 17. 5. - 18. 5. 2013

 

Projednávané body

1. Sraz - Všichni jsme se sešli v pátek okolo 17 hodiny.

2. Zahájení zasedání - úvodní slovo si vzala paní učitelka Radimská.

3. Kinosál - Hned po úvodním slovu jsme se všichni přesunuli do kinosálu, kde jsme si zkoušeli průvodní slovo k prezentacím o sněmu, rozhlasu a Sosákově pětce. Prezentace jsme předělávali a opravovali.

4. Hry - Také jsme si zahráli pár her, například mrkvičky nebo sněm lordů.

5. Opékání buřtů - Po pár teambuildingových hrách jsme si šli opéct vuřty ven na oheň. Při tom si někdo mohl zahrát i pár míčových her třeba vybíjenou či basketbal. Také si Anežka přinesla kytaru a začala hrát a postupně se k ní všichni přidávali se zpěvem.

6. Diskotéka - Jako na každém přespávacím zasedání nesměla chybět diskotéka, která se opravdu povedla. Dokonce i paní učitelky se přidaly.

7. Stezka odvahy - Dále si pro nás připravily paní učitelky stezku odvahy na které byl třeba zombie v popelnici.

8. Večerka

9. Budíček

10. Snídaně

11. Představujeme činnost žákovského parlamentu - Po snídani jsme si všichni rozdělili práci, kterou budeme dělat na workshopu „Představujeme činnost žákovského parlamentu", který je zapojen do akce „Zažít vzdělávání jinak“, který se uskuteční na ŽŠ Vojnovičova 31. května 2013.

12. Rozchod domů

 

Zápis zpracovala Veronika Brizgalová, zapisovatelka školního parlamentů ZŠ Vojnovičova.

__________________________________________________________________________________________________________________

Zasedání školního parlamentu 29. 4. 2013

 

Probírané body: 1) ÚSPĚCH!!! - Školní noviny "Sosákova pětka" se umístily v krajském kole na 3. místě a titulní stránka na 1. místě. Postupují do republikového kola. Blahopřejeme redaktorům.

2) Bukovský červánek

- Zájemci, kteří by chtěli pomáhat na akci „Bukovský červánek", ať se přihlásí Lence Lehrové a Petře Zikové, které budou obcházet třídy. Seznam předají p.uč. Radimské.

3) Projekt

- Bude se konat projekt "Zažij vzdělání trochu jinak", který proběhne v pátek 31. 5. 2013. Organizace a generálka na Nočním jednání sněmu 17.5. Prezentace – Anežka Marková, o rozhlase a výsledky ankety bude prezentovat Lukáš Holub, noviny představí Eliška Farová. Občerstvení Tereza Sinko a Lucie Kremličková. Účast všichni redaktoři šk. časopisu i rozhlasu, vedení Žákovského parlamentu, vybraní žáci.

Propagace – na web.školy a parlamentu, do Ústeckého deníku, e-mailem rodičům a pozvat školy. Text - Markovi

4) Noční zasedání školního sněmu

- 17. 5. 2013 bude probíhat noční jednání ŽP – příprava projektu, přihlášky dostanou děti 30.4, ihned vrátit p,uč. Radimské.

Zapsala:Veronika Brizgalová

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zápis z jednání Žákovského parlamentu dne 18.3.2013

1) Docházka – přítomni zástupci všech tříd, kromě 3.B a 6.A

2) Připravovaná akce – Vojnovičovka má talent

Pořadatelé, moderátoři, zajištění seznamů pro porotu, diplomy, porota, výzdoba, technické zabezpečení, odměny – poukázky do Levné knihy

3) Zajištění plesu deváťáků – pořadatelé souhlas zákonných zástupců

4) Informace o otevření centra pro činnost ŽP – ZŠ České mládeže. Informovala Anežka Marková a Lukáš Holub. Prezentace tamní školy byla stejná, jako loni. Návrh – pozvat zástupce škol k nám do školy, kde bychom ukázali naši práci a provedli prezentaci.

5) Anketa – bezpečí ve škole – neodevzdaly všechny třídy. Úkol pro zástupce tříd – informovat tř. učitele a poprosit, aby odevzdali dotazníky p.uč.Radimské co nejdříve. Vyhodnocení provedou zástupci ŽP. Skupinu bude tvořit Lukáš Holub, Anežka Marková, Eliška Farová – přizvou si další pomocníky. S výsledky nás seznámí na dalším jednání sněmu.

6) Hlasování o tom, zda bude ve třídách portrét prezidenta: všichni zástupci tříd souhlasí s tím, aby portrét visel ve sborovně a ředitelně. Do tříd si představují portrét J.A. Komenského a státní znak.

7) Různé: - články o činnosti tříd do novin

* využití schránky důvěry

* ranní vysílání – vylepšujeme styl, nové nápady

* sledujte web. Stránky parlamentu

* komunikujte s námi e-mailovou adresou parlamentu

* další jednání parlamentu bude 22.4.2013 o velké přestávce

* noční jednání sněmu – červen – žádost, aby bylo od pátku do neděle

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Zápis z jednání Žákovského parlamentu dne 11.2.2013

 

1) Informace o nové jídelně – všichni se budeme chovat tak, aby nám jídelna vydržela v tomto stavu co nejdéle. Na webu našeho parlamentu je článek ze slavnostního otevření jídelny i s fotografiemi.

2) O akci „Vojnovičovka má talent“ je zájem, Anežka Marková se nabídla, že připraví přihlášky, které zástupci parlamentu roznesou a nabídnou ve třídách. Kategorie budou jako loni – hra na hudební nástroj, zpěv, pohybové vystoupení. Uvažujeme o kategorii z vlastní tvorby – básničky, nebo povídky (jestli bude zájem). Datum konání bude upřesněn – březen.

3) Ples deváťáků – hostesky a pořadatelé z 8. Tř. – seznam zájemců dodá Marečková p.uč.Radimské. Musí souhlasit třídní učitelé.

4) Schránka důvěry není využita dle našich představ. Dávejte náměty, přání, podněty. Články do novin – chválíme třídu 6.B, která dala článek a připravuje teď článek z akce Spaní ve škole. Málo tříd píše do novin – je potřeba se zlepšit. Využívejte e-mail parlamentu ke komunikaci s námi. Málo dětí i učitelů navštěvuje naše webové stránky, které jsou pěkné, jsou okamžitě po akcích doplněny články a fotografiemi.

5) Ve středu 13 .2. odpoledne jdeme na prezentaci ŽP na ZŠ České mládeže. Byla ukázána prezentace, kterou máme připravenou. Je třeba ještě doplnit část týkající se našeho časopisu a bude pěkná. Dík patří hlavně Anežce Markové. Na tuto prezentaci půjdou s paní učitelkou Radimskou Anežka Marková – předsedkyně, Eliška Farová – hlavní redaktorka novin, Lukáš Holub – koordinátor rozhlasu. Pokud bude mít někdo ještě zájem, může s námi jít, pokud budou souhlasit rodiče.

6) Za vedení webu a práci v rozhlase patří hlavní dík Lukášovi Holubovi.

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Zápis ze zasedání 14. 1. 2013

 

Účast: zástupci všech tříd, kromě 3.A, 3.B, 8.A

Host: paní ředitelka Mgr. Jana Linhartová

 

 

1) Zahájení zasedání

Zasedání zahájila Mgr.Radimská tím, že nás všechny přivítala. Poděkovala za práci v rozhlase i šk. časopise a na projektu Den plný her

.

2) Zhodnocení projektového dne „Den plných her“

Dále následovalo zhodnocení této akce, která se všem líbila. Žáci i učitelé hodnotili přípravu i realizaci kladně. Dětem, které se podílely na přípravě a realizaci, moc děkujeme a chválíme je. Ostatním dětem děkujeme za pěkný přístup, chování a zájem. Paní ředitelka navrhla, že by se tento den mohl ke konci školního roku zopakovat, protože se všem líbil. Paní učitelka Radimská řekla, že by to mohlo být na jiné tema.

 

3) Nová jídelna

O nové jídelně informovala paní ředitelka. O vánočních prázdninách bylo předěláno výdejní okénko a o pololetních prázdninách by se měl předělat zbytek jídelny, kdy se do jídelny budou kupovat speciální židle přičemž se kapacita jídelny zvětší o cca. 30 míst.

 

4) Zápis do prvních tříd

V sobotu, 19. 1. 2013 proběhne zápis dětí do prvních tříd a den otevřených dveří, kde budou pomáhat i členové školního parlamentu. Věříme, že se akce povede a předem děkujeme všem dětem, které budou pomáhat.

 

5) Různé

- informace o nových relacích našeho školního rozhlasu od 7.1.2013. Žádáme všechny žáky i zaměstnance školy o náměty, přání a informace, které by chtěli, abychom odvysílali

- pište články o své činnosti do šk. časopisu.

- sledujte webové stránky našeho parlamentu – spdm-vojnovicova.webnode.cz a pište nám na e-mail zsv.parlament@seznam.cz

- informace o vysílání radia Sever, kde mají vlastní relaci naši žáci Patrik Šebeš a Eliška Dostálová

 

6) Ukončení zasedání

 

Veronika Brizgalová

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zápis ze zasedání 23. – 24. listopadu 2012

Hosté:

Mgr. Eva Radimská, koordinátorka

Mgr. Lucie Marková

Mgr. Andrea Štolfová

Mgr. Kamila Nováková

 

Přítomní členové:

Barbora Štolfová 5. B

Rozálie Frišová 2. B

Viktorie Frišová 4. D

Klára Herišerová 4. D

Eliška Farová 8. B - tisková mluvčí

Tereza Sinko 9. A

Kateřina Pospíšilová 6. B

Matyáš Hotový 3. D

Daniel Moraň 4. B

Míša Černíková 4. D

Lukáš Holub 9. A- místopředseda

Pavel Vlček 5. B

Marek Faigl 8. A

Zuzana Nováková 9. B

Tereza Pešková 5. B

Ondra Holub 7. A

Markéta Marečková 8. A

Veronika Brizgalová 8. B- zapisovatelka

Kateřina Májová 3. A

Michal Kříž 3. D

Eliška Dostálová 9. B

Eliška Hlavová 7. A

Anežka Marková 9. B – předsedkyně

Veselá Leona 4. D

Matyáš Beneš 5. B

Marie Jirkovská 5. B

Denisa Macková 6. C

Jana Pelcová 4. A

Zuzana Tovarová 6. C

Žaneta Machová 6. C

Filip Krupa 5. A

 

 

1) Zahájení

* Mgr. Eva Radimská zahájila noční zasedání školního parlamentu

* Nástin programu zasedání

2) Prezentace zasedání NPDM 16. – 19. Listopadu 2012

* Předsedkyně A. Marková prezentovala 15. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže, kterého se zúčastnila

3) Organizace „Dne plného her“

* Začátek organizace akce nazvané „Den plný her“

* Rozdělení jednotlivých stanovišť s hrami mezi členy

* Ostatní organizace

4) Teambuilding

* Seznamovací hry a aktivity stmelující kolektiv

 

 

Zápis zpracovaly: V. Brizgalová, A. Marková

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zasedání 15.10.2012

Přítomny všechny třídy kromě 3.A, 4.A, 4.D.

1) Zahájení zasedání
Hned potom, co jsme se skoro všichni sešli ve sborovně nás paní učitelka přivítala.
2) Různé akce, projekty
a) zhodnocení akce Motýl - vyjely všechny třídy druhého stupně - kromě získání poznatků se upevnily vztahy mezi žáky tříd i mezi učiteli a žáky 
b) zhodnocení exkurze do senátu ČR 
c) zhodnocení desko-hraní v Praze ( jsou nové hry - v klubu Sovička a v herním klubu Kostička) 
d) proběhne Den plný her- před vánočními prázdninami pro 1. i 2. stupeň. Organizovat tento projektový den budou žáci našeho parlamentu. Podrobné organizaační zajištění bude vypracováno na Nočním jednání parlamentu, které se uskuteční 23.-24.11. Přihlášky na Noční jednání připraví a předá Anežka Marková - vyplněné noste p.uč. Radimské.
e) Lampionový průvod proběhne 11.11.2012 Přihlásilo se 21 žáků, kteří chtějí pomáhat. 7.A,B s p.uč. Radimskou upečou. Žádáme i ostatní o pomoc. 
f) 9. Ročníky si mají připravit Mikulášský den
3) Stále je málo příspěvků ze tříd do šk. časopisu i do šk. vysílání.
4) Naše stránky, e-mail
a) PARLAMENT MÁ SVOJE WEBOVÉ STRÁNKY!! na www.SPDM-VOJNOVICOVA.WEBNODE.cz
b) Náš e-mail zsv.parlament@seznam.cz
Komunikujte s námi přes e-mail, sledujte naše webové stránky - jsou tam všechny novinky
5) Schránka důvěry
a) Do schránky důvěry můžete napsat i své nápady či připomínky.
6) ŠKOLNÍ JÍDELNA 
a) proběhla diskuze ohledně výdeje obědů - paní ředitelka nám slíbila, že na poradě učitelského sboru proběhne diskuze ohledně toho, že školní družina předbíhá při výdeji obědů děti, které např. pospíchají na autobus nebo mají odpolední vyučování. 
______________________________________________________________________________________________________________

 

Zasedání 4.9.2012

 Dne 4.9.2012 se všichni delegáti školního parlamentu sešli ve sborovně. Paní učitelka Radimská nám všem řekla, co budeme dělat, a protože to bylo tento rok první zasedání, tak proběhly volby. Předsedkyní byla zvolena Anežka Marková, místopředsedou Lukáš Holub, tiskovým mluvčím Eliška Farová a zapisovatelkami byly zvoleny Veronika Brizgalová a Miroslava Bučková. Poté všichni delegáti složili slib. Hovořili jsme o plánu na tento šk. rok, vytvořili jsme seznam zájemců o práci v rozhlasovém vysílání a pozvali na schůzku redaktorů šk. časopisu.

Úkoly pro třídy:

1. Každý měsíc dodat článek o životě ve třídě pro šk.časopis.

2. Dávat zprávy, žádosti, přání … do schránky důvěry.

3. Zájemci o exkurzi do Sněmovny ČR s výkladem a prohlídkou, dají přihlášky p.uč Radimské nebo Štolfové – exkurze bude 19.9.

4. Zájemci o práci v kroužcích podají přihlášky vedoucím kroužků, nebo do ŠK.

5. Vypracovat a vytisknout seznam žáků pracujících v školním sněmu – Anežka Marková

6. Vypracovat tabulku – ranního vysílání šk. rozhlasu s každodenním zajištěním technickým i komentátorským. – Lukáš Holub.

Veronika Brizgalová, Miroslava Bučková

____________________________________________________________________________________________________________________