Zápisy

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 13.3.2017

22.06.2017 21:43
Chyběla třída 9.A Schůzku vedla předsedkyně Barbora Štolfová 1) Jednání se zúčastnila nová p. ředitelka –poděkovali jsme za zaplacení dopravy na exkurzi do Senátu ČR. Poté jsme se ptali na různé otázky 2) 27.3.2017 navštíví naši školu v 11 hodin pan senátor Doubrava. Besedovat budou žáci, kteří...

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 13.2.2017

22.06.2017 21:39
Chyběli třídy 5.D a 4.B omluveny, 6.B 1)Poděkování za akci dětské slyšení, které se konalo na Magistrátu města. Z naší školy byly vzneseny zajímavé otázky. 2)21.2.2017 se bude konat výjezd do Senátu. Pojedou vybraní žáci, kteří se podílejí na mimoškolních aktivitách. 3)Vojnovičovka má talent...

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu ze dne 12.12.2016

15.12.2016 21:31
Chyběli zástupci tříd 3.A, 5.D 1. Projektový den – Den plný her- cílem je seznámení žáků a učitelů s různými logickými hrami, které se dají využít při výuce k zpestření hodin. 2. 19.12. 2016- pro 1. stupeň 21.12. 2016- pro 2. stupeň 7:15 si žáci, kteří učí, vyzvednou hru, celou dobu za ni nesou...

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 7.11.2016

13.11.2016 21:56
Chyběly třídy: 3.A, 3.D a 4.A, která byla omluvena z důvodu exkurze. 1. Přivítání Barčou Štolfovou a Aničkou Chalupeckou. Kontrola docházky. 2. Zhodnocení akce našeho parlamentu Diskopárty - moc povedená akce, chceme v takové akci pokračovat, založit tradici. 3. 11.11.2016 - lampionový průvod,...

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 10.10.2016

16.10.2016 10:55
Chyběly třídy 3.A, 4.B, 7.B, 8.A a 8.B 1.  Přivítání předsedkyní Bárou Štolfovou. 2.  Jakub Lörinc informoval o práci v Ústeckém parlamentu např. Ekologické topení. má zájem pracovat v Ústeckém parlamentu- scházíme se každé úterý od 16:00. Je to velmi Kdo zajímavá práce...

Zápis ze schůzky Žákovského parlamentu dne 2.9.2016

02.09.2016 10:31
Chyběla třída 6.A Schůzku vedla předsedkyně Barbora Štolfová 1.      Přivítání, představení starých i nových členů parlamentu p.učitelkou Radimskou. 2.      Paní učitelka seznámila s důležitostí práce v ŽP, seznámila s Žákovskou...