Články

Noční jednání žákovského parlamentu

11.06.2015 19:56
 Z pátku 5.6. do soboty 6.6. se konalo noční zasedání žákovského parlamentu. V pět hodin odpoledne jsme se všichni sešli v pavilonu tělocvičny naší školy, kde jsme si nechali věci, a odebrali se ven k táboráku. U ohně jsme diskutovali o všem, co se nám za uplynulý školní rok povedlo, co bychom...

Víčka

10.06.2015 21:11
V úterý 2. 6. si Lukášek Zach přijel pro víčka, která jsme ve škole sbírali od září. Lukáškovi je 9 let a je    po dětské mozkové obrně.   Pepa Šindelář (3.B), Lukášek Nademlejnský (1.A) a Honza Novák (2.D) ráno před vyučováním víčka    sesypávali do...

Ples devátých tříd

04.06.2015 16:01
I letos žáky devátých třídčekal ples. Uskutečnil se dne 30.5. v hotelu Clarion v Ústí nadLabem. Tato akce začínala v 18:00. Nejdříve se začínaloslavnostním nástupem a stužkováním žáků devátých tříd. Poté následovala videana téma " Naše budoucí povolání" a prezentace s fotkami od...

JARNÍ ÚSTECKÉ DĚTSKÉ SLYŠENÍ NA MAGISTRÁTU

04.05.2015 22:28
Vedení našeho Žákovského parlamentu vybralo 15 zástupců, kteří nás reprezentovali na tomto setkání s představiteli města. Kromě členů Ústeckého parlamentu – Elišky Hlavové a Pavla Endala se setkání zúčastnili Ondra Holub,Katka Žahourová, Kristýna Judytková, Eliška Kučerová, Adéla Brynychová,...

Projekt „Uklidíme svět“ na ZŠ Vojnovičova

24.04.2015 19:45
Na jednání našeho Žákovského parlamentu jsme se rozhodli, že tento projekt budeme    realizovat u nás na škole. Ve čtvrtek 23.dubna ve 14 hodin se sešli všichni, komu není    lhostejný stav prostředí, ve kterém žijeme.  Pracovali jsme v areálu školy, vyčistili...

Studium našich žáků druhého stupně trochu jinak

24.04.2015 19:43
Také letos jsme se zúčastnili Dne vědy na UJEP – Přírodovědecké fakultě. Domluvili jsme se s    panem profesorem Kopkou, který tam vedl výuku matematiky trochu jinak, on nám vyšel    vstříc a tuto výuku provedl jen pro naši školu – obsadili jsme celou aulu. Protože to...

Den vědy 2015 - děti

24.04.2015 19:42
Dne 22.4. vyrazil 8. , 7. a 6. ročník na dny vědy do UJEPu. Sraz jsme měli v 8:20    v parku u rybníčku. Jako první jsme navštívili velmi poučnou přednášku    z matematiky. Dále jsme pokračovalinetradiční přednáškou z chemie, která    bylaplná zajímavých...

Tříkrálová sbírka

09.01.2015 19:34
Také žáci naší školy se zapojili do Tříkrálové sbírky pořádané charitou. Smyslem bylo vysvětlit našim žákům pojem a poslání charity a hlavně to, že si lidé mají pomáhat. To se nám povedlo, protože děti do kasiček přispívaly různými částkami, doma o své pomoci vyprávěly a dle sdělení rodičů i...

Vánoční ústecké dětské slyšení

19.12.2014 20:34
10.12.2014 se osm zástupců našeho Žákovského parlamentu zúčastnilo Vánočního    ústeckého dětského slyšení s představiteli města. Pan primátor se sice omluvil, ale    besedovali jsme s Bc. Janou Bohůňkovou – náměstkyní primátora pro školství a sociální...

Projekt „Den plný her“ pro první i druhý stupeň

18.12.2014 19:31
Na nočním jednání Žákovského parlamentu připravili žáci s Mgr. Radimskou a Mgr. Štolfovou     projekt Den plný her. Cílem projektu bylo seznámit co nejvíc dětí s co nejvíce hrami. Hry byly    vybrány takové, kde se děti učí logice, postřehu, představivosti,...
1 | 2 >>